Telefonens Historia

Telefonen uppfanns år 1870, vilket gör att den kom både före radio, tv och datorn. Före telefonen, fick man skriva brev eller skicka telegram. Telefonen är alltså steget mellan telegraf och radio, vilket underlättade framförallt järnvägens jobb. Stationsarbetarna kunde nu ringa från station till station för att varna varandra för kommande faror, istället för att använda telegrafen, som kunde ta lite längre tid.

Telefonen var den första teknikprylen som en privatperson fick lov att äga. vilket gjorde det lättare för en person att ringa till sina grannar eller till sina släktingar i andra städer för att prata om vardagliga saker eller bara berätta att man skulle komma på besök. Det är möjligt att telefonen underlättade mycket för doktorn och hans patienter. Tidigare hade man fått skicka folk som skulle hämta doktorn om man blev sjuk, nu kunde man bara ringa till han istället.

De första telefonerna fungerade som så att man fick ringa en växel som sedan kopplade dig vidare dit du ville ringa. Denna växel försvann inom ett par år och telefonerna fick egna nummer istället. Detta gjorde att man kunde ringa direkt till varandra. Det var inte bara telefonens användningsområden som utvecklades, utseendet har också förändrats genom åren. De första åren när telefonen precis hade kommit ut var det en stor och klumpig trälåda som satt på väggen, den hade endast en lur och en mick.

Detta utvecklades senare till en mindre platstelefon som stod på ett litet bord någonstans i huset. Det hade nu tillkommit en skivplatta och senare även knappar som man slog numret för att komma fram. I Dag är det mer vanligt att folket har mobiler (läs mer i artikeln mobilernas historia), men om de har hushållstelefon, kan det vara en trådtelefon, det kan också vara trådlösa telefoner, som har batterier som man får ladda för att de ska fungera. Man behöver inte telefonjack i väggen för trådlösa telefoner.