hamradiosweden Archive

Telefonens Historia

Telefonen uppfanns år 1870, vilket gör att den kom både före radio, tv och datorn. Före telefonen, fick man skriva brev eller skicka telegram. Telefonen är alltså steget

Radions historia

Radions historia går bakåt i tiden till 1897, då en italiensk man vid namn Guilermo Marconi fick patent på en trådlös telegraf. Vad man inte visste då, var

Piratradio

Långt innan de kommersiella radiostationerna poppade upp som svampar ur marken var lyssnarna allt som oftast utelämnade till Sveriges radios monopolsändningar. Det fanns dock alternativ som inte uppskattades

Mobilens Historia

När telefonen hade funnits i lite över hundra år, skapades nästa uppfinning som skulle komma att bli lika populär, nämligen mobiltelefonen. Mobilen skapades år 1980. Mobilen ansågs vara